Ciljevi

Nekada na psihoterapiju dođu osobe sa kojima je teško utvrđivati put izlaska iz problema u kojem su. Razlog je unutrašnja struktura pa i genetika i način vaspitavanja. Usudio bih se da kažem kako su prisutna tri tipa: narcisoidni, granični i shizoidni. Sva tri imaju neku unutrašnju blokadu i nemogućnost da se izbore sa onim što im je prepreka za napredovanje u životu i nastavak razvoja. Jedna od intetvencija odnosi se na postavljanje ciljeva umesto zadataka. Zadaci služe postizanju cilja. O tome sam danas razgovarao sa tri klijentkinje.

Leave a Reply

Your email address will not be published.