Tekst o teoretskom delu radionice pogledajte na http://emoracio.edu.rs/