“Knjiga za svaki dan – Psihološka i psihoterapijska promišljanja i praksa” je nastala kako bi čitalac prepoznao put “rada na sebi”. Zapravo, to je odgovor autora na zbrku koju izazivaju nebrojeni saveti, postupci i prakse koje promovišu različite psihološke i nadripsihološke škole i pravci. UCeo tekst >>

Socijalni eksperimenti su česti. Češći nego što bi se moglo pretposaviti. Analizom podataka dolazimo do zaključaka koji imaju određenu svrhu. Eksperimentom se dokazume ili demantuje određena hipoteza ili se proveravaju dostupni podaci koji se analiziraju. U vezi sa Covid-19 objvaljena je zanimljiva tabela na kojojCeo tekst >>