Emoracio tim

Psihološke radionice će biti sprovođene od 4. maja u 10 časova.

Ne čekajte da Vas emocije obore, učinite nešto za sebe dok se to ne desi! Upoznajte se sa psihoterapijom.

Kome su namenjene? Roditeljima adolescenata i adolescentima, osobama čiji psihološki problemi su započeli u adolescenciji

Broj članova grupe: do 10

Dužina trajanja: 60 do 90 minuta

Opis:

  1. tema bila bi “Adolescencija – ono što ste oduvek želeli da znate a niste imali koga da pitate” 4. maj
  2. tema “Razvojni zadaci u adolescenciji” 11. maj
  3. tema “Strepnja i briga u adolescenciji” 18. maj
  4. tema “Osećaj krivice kod roditelja adolescenta” 25. maj
  5. tema “Kriza samopouzdanja kod adolescenata” 1. jun
  6. tema “Potištenost i depresija kod adolescenata” 8. jun
  7. tema “Tipovi depresije, prognoza i terapija depresije kod adolescenata” i
  8. tema “Samoubistvo adolescenata”

Mesto realizacije: EMORACIO centar u Tanaska Rajića 44/4, Kraljevo.

Hvala što se interesujete, drago nam je što ćemo se upoznati!