Cilj osvešćivanja odnosa “emotivnog” i “racionalnog” je u unutrašnjoj stabilnosti koja vodi harmoniji

Petodnevne psihoterapijske radionice

Aktivni odmor za dušu i telo nemaju cenu!

Kome su namenjene?

Onima koji su shvatili da ne moraju da se pentraju na Tibet da bi se našli.

Namenjene su pre svega hedonistima, psihički (pre)opterećenim punoletnim osobama koje osećaju potrebu za dubinskim uvidima, osobama sa psihološkim problemima i na značajnim životnim prekretnicama.

Broj članova grupe: do 4

Dužina trajanja: kontinuirani rad tokom pet dana. Ukupan broj radnih sati je do 40.

Opis: Dominiraju teme o svesnom i nesvesnom, psihopatologiji u kontekstu Ciklusa kontakta, odnosa simptoma i psiholoških granica, mehanizama odbrane i druge.

Simptomatologija i telesni procesi su obavezne teme.

Kao i rad na tugovanju i žalovanju, Iskustvenom modelu stresa, a po potrebi biće dodavane druge teme.

Mesto realizacije: EMORACIO edukativnom centru za stres u Metikošu kod Kraljeva.

Termini od 1. jula do 31. avgusta.

Hvala što se interesujete, drago nam je što ćemo se upoznati!

Zadovoljstvo je psihološka kategorija, nije materijalna.

Ako ne želite da završite kod psihijatra, probajte prvo da rešite problem sa psihoterapeutom.