Struktura psihe

Što je za planetu Zemlju kora, to je svest za psihu. Ne znamo mnogo o onome…

Resursi

Dobar sebi – nastavak

Dobar sebi

Biti “dobar sebi” se ne podrazumeva! Bez obzira što se podrazumevajućim čini, “biti dobar sebi” ima…

Smrtonosni selfi RTVKV

Najava serije predavanja

„Adolescencija i njene posledice“ radni je naslov serije predavanja sa kojima ću početi 4. maja. Ovaj…

Lični resursi i stadijumi psihičkog razvoja

Šta su resursi? Zašto je od esencijalne važnosti osvestiti lične resurse? Verujem d aovaj život nije…

Praznična i poslepraznična depresija

Praznik, dobar razlog za depresiju

Izveštaj o predavanju o depresiji