Od 2012. realizovao sam niz predavanja i radionica iz oblati psihologije da bih se tokom 2019. i 2020. uglavnom skoncentrisam na individualnu psihoterapiju. Samo nekoliko rpedavanja održao sam tokom te dve godini i sa takvim trendom biće nastavljeno i u 2021. i narednim godinama. To ne znači da radionica i predavanja neće biti, ali nisu u fokusu kao ranije.

Od svih tema koje najčešće obrađujem izdvajam:

  1. Voleti sebe, šta je to?
  2. Komunikacija i pretpostavke adekvatne komunikacije
  3. Ciljevi 
  4. Razvojni ciklus
  5. Iskustveni model stresa

       Zahvaljujemo  se na interesovanju  i vremenu koje ste nam posvetili.

Sada je vreme da se posvetite sebi.