Kratki tekst o radionici pogledajte na http://emoracio.edu.rs/2017/09/10/septembar-10/