Kratki tekst sa radionice pogledajte na http://emoracio.edu.rs/2017/10/14/nagoni/