Kratki tekst o radionici pogledajte na http://emoracio.edu.rs/2017/10/22/oktobar-22/