Kratak tekst o sadržaju radionice pogledajte na http://emoracio.edu.rs/2018/04/11/evergreen/