Kratki tekst o radionici pročitajte na http://emoracio.edu.rs/2018/01/28/januar-27/

Sledeći susret grupe biće u nedelju 25. februara 2018. godine kada ćemo sistematizovati do sada obrađene teme.