Fotografije sa radionice na kojoj smo sistematizovali do sada pređeno sa 2. grupom. Kratki tekst pogledajte na http://emoracio.edu.rs/2017/08/21/avgust-19/