Šta i kako radimo na psihoterapiji?

Simptomi su zapravo signalne lampice koje nešto označavaju. Da li sam naučio da čitam sopstvene lampice? Ili ih želim isključiti? Ili čak iščupati? Ukoliko želite naučiti da pratite signale, da adekvatno reagujete sa ciljem da budete dobri sebi, to je moguće kroz adekvatnu aktivnost koja se uči. Upravo to predmet je psihoterapije: naučiti biti bolji sebi!

Leave a Reply

Your email address will not be published.