Kratki tekst o mom viđenju kongresa pogledajte na https://emoracio.edu.rs/2019/04/14/6-kongres-psihologa-bih/