Prezentaciju sa predavanja pogledajte na http://emoracio.edu.rs/2018/03/15/mart-14/