Kratak tekst u vezi sa održanim predavanjem pogledajte na http://emoracio.edu.rs/2018/09/17/septembar-14/