LOKICA je Lepa i Korisna Radionica. To je dvodnevni intenzivni psihoterapijski događaj sa osmehom na kraju.

Problem postoji da bi se rešio. Šumu problema, buru osećanja, haotična stanja pogledajmo zajedno! Što je problem veći, značajnije je njegovo razrešenje.

Ovo se posebno odnosi na osobe koje su pod udarom intenzivnog, nekontrolisanog straha, bez obzira da li je reč o paničnim napadima, strahu od bolesti, smrti ili života.

Kome su namenjene?

Osobama koje su:

  • opterećene anksioznošću, paničnim napadima i drugim posledicama pojave iracionalnog straha,
  • osobama obolelim od depresije (blage i umerene),
  • orijentisanima na prevenciju psihičke nestabilnosti,
  • osobama koje su opterećene problemima sa kojima se teško nose,
  • ili se pripremaju za lečenje, vantelesnu oplodnju ili porođaj, kao i
  • u periodu oporavka nakon bolesti.

Broj članova grupe: do 4

Dužina trajanja: intenzivan rad tokom dva dana. Ukupan broj radnih sati je do 12.

Opis: Obrada tema uz psihoterapijske intervencije.

Uobičajene teme su: svesno i nesvesno, psihološke granice, mehanizami psihičke odbrane, ciklus iskustva, i druge.

Specifične teme: Rad na traumi, tugovanje i žalovanje, rad na stidu, strahu, i druge.

Mesto realizacije: EMORACIO edukativnom centru u Metikošu kod Kraljeva.

Napomena: Grupe formiramo nakon prijavljivanja zainteresovanih

Hvala što se interesujete, drago nam je što ćemo se upoznati!

Ako od drveta ne vidiš šumu, možda je vreme da se malo izmakneš