Lista prioriteta

Jedna od malih a velikih tema u psihoterapiji je i ova, lista prioriteta. Ništa lakše nego napisati trenutnu, kratkoročnu, pa čak i životnu listu, ali da li to što je napisano odgovara onome što radimo? Obično se ispostavi da su zapravo na listi prioriteta neuporedivo jednostavnije stavke. Ako malo bolje pogledamo u temu shvatićemo zbog čega je tako dragocena u psihoterapijskom procesu.

Naime, na psihoterapiju osobe najčešće dolaze iz dva razloga: prvi se odnosi na rešavanje nekog problema, a drugi je mentalna higijena. Oba su značajna i rad u oba slučaja zavisi od adekvatnosti poteza iliti sadržaja koje u život unosimo. Promena se dešava na dva načina:

  1. uvođenjem novih sadržaja, i
  2. promenom percepcije ili na drugi način korigovanjem postojećih.

Bilo kako bilo, promena je neophodna kako bi izašli iz stanja koje želimo zameniti boljim. Osnovna formula tokom čitavog psihoterapijskog procesa, a nadam se i tokom čitavog života, je:

DOBAR SEBI = LEPO (PRIJATNO) + KORISNO, od čega je korisnost na prvom mestu

Ako bi u promenu krenuli stihijski ne bi daleko stigli. Jednostavno, Id ne bi dozvolio promenu komforne zone i to bi bio kraj naporima da do promene, pa samim tim izlaska iz problema, dođe. Prvi stub ili prva mapa puta nalazi se u definiciji zdravlja SZO po kojoj “zdravlje nije samo odsustvo bolesti nego težnja ka telesnom, psihološkom i socijalnom blagostanju”. Dakle, u ova tri polja, a dodajte i duhovni apsekt kako bi objedinili četiri aspekta života, nalazi se put koji trebamo kreirati ka novini tj. ka izlasku iz problema. Drugi stub ili druga “mapa puta” nalazi se u listi prioriteta.

Pet osobinakoje svi imamo, samo svako na svoj način, sprečavaće promenu. To su lenjost, površnost, neodgovornost i nedisciplina prema sebi!!! Ako ih želim umanjiti i tako obezbediti promenu, to moram uraditi organizovano i disciplinovano. Disciplina i organizacija podrazumeva konkretnu aktivnost koja proizilazi iz liste prioriteta.

Ako mi je zdravlje prvi prioritet, onda će to podrazumevati čitav niz konkretnih aktivnosti sa ciljem čuvanja i unapređenja telesnog, mentalnog, socijalnog pa i duhovnog zdravlja. Ali reč je o KONKRETNIM aktivnostima, ne o razmišljanju, čitanju i razgovoru!!! Adekvatna aktivnost ne podrazumeva samo čitanje. Ne podrazumeva znanje. Podrazumeva primenu. Zato je lista prioriteta uslov a sa duge strane pokazatelj sistematičnosti i rešenosti da do promene dođe.

Lista prioriteta –> Adekvatna aktivnost –> Disciplina i organizacija –> Promena

Suviše često lista prioriteta postane lista želja.

U bezbrižnim uslovima lako skliznemo u nepostojanje bilo kakve liste. Rutina ne zna za razvoj zbog čega će izostati bilo kakav rad na ovu temu. Postoji zdrava rutina, nije svaka loša, ali život bez promena znači prestanak razvoja.

Kada je posao u pitanju ne sumnjam da će postojati lista prioriteta i adekvatnih aktivnosti koja iz nje proizilazi. Te aktivnosti određene su poslom tj. procedurama. Problem nastaje u ličnom životu, tamo gde se “ne mora”. I tako dođemo u situaciju da je posao važniji od ličnog života.

A da li je to baš tako?

Ćuvajmo se radoholičarstva, ono samo simpatično zvuči inače u njemu ničega zanimljivog nema.

Leave a Reply

Your email address will not be published.