Tekst sa promocije knjige Memento mori: http://emoracio.edu.rs/2018/05/16/maj-16/

Zahvaljujemo se na fotografijama profesoru Vladanu Marinkoviću.

« of 2 »