Svaki početak je prekrasan

Kratki tekst o radionici pogledajte na http://emoracio.edu.rs/2019/05/07/svaki-pocetak-je-prekrasan/