Dvodnevne psihoterapijske radionice

Pri ovolikoj brzini življenja psihološki zdrav čovek prepoznaje suptilnu negativnu senzaciju i njome se bavi pre nego što ona poraste. Ova osoba ima problema, ali se sa njima uspešno nosi. Da li je tebi nešto promaklo?

Kome su radionice namenjene?

Namenjene su:

  • hedonistima,
  • osobama sa manjim psihološkim tegobama, i
  • uravnoteženima koji žele da deluju preventivno.

Broj članova grupe: do 10 (preporučena grupa je do 6 osoba)

Dužina trajanja: do 10 do 12 časova

Opis:

Prvi serijal „Početak klupka“, obuhvata 7 tema (pogledati kod edukativnih radionica). Svaku temu obrađujemo dva dana i kroz psihoterapijsku praksu primenjuje u zavisnosti od potreba klijenata.

Drugi serijal „Pletenje sudbine“, obuhvata radionice u sledećim poljima: temperament, karakter, inteligencija (sposobnosti) i telo. Svako polje ima po dve do četiri radionice.

Kroz vežbe podstičemo emotivno-racionalnu unutrašnju, pa zatim i interpersonalnu komunikaciju, sa psihoterapijskim elementima.

Radni materijal je pripremljen.

Mesto realizacije: EMORACIO edukativnom centru za stres u Metikošu kod Kraljeva.

Hvala što se interesujete, drago nam je što ćemo se upoznati!