Kratak tekst o Radnom stolu pogledajte na http://emoracio.edu.rs/2018/09/19/septembar-18/