Kratki tekst o današnjem predavanju pogledajte na http://emoracio.edu.rs/2018/09/01/septembar-1/