Kratki tekst o radionici pročitajte na http://emoracio.edu.rs/2017/09/10/septembar-9/