Katastrofa i mentalno zdravlje

Katastrofa nam je zagarantovana, lična ili kolektivna, manja ili veća, češća ili ređa. Jedan od osnovnih pokazatelja zrelosti ega iliti svesti kao jednog njegovog dela, je adaptabilnost. Koliko brzo se adaptiram, toliko sam zreo. Koliko pre prihvatam situaciju u kojima živim, toliko pre ću doći do rešenja. Osnovni zadatak svesti je omogućavanje preživljavanja. Prema tome bilo šta da se dešava, glavno pitanje je kako nešto rešiti, i gledati to kao izazov, a ne da li!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.