U petak 13. jula u saradnji sa Kulturnim centrom Kruševac održao sam predavanje o emocijama. Večita tema. Ne bih da prepričavam ono što je tamo rečeno, o tome će možda neko od posetilaca hteti da kaže koju reč ako ostavi komentar, ali bih na ovomCeo tekst >>

Od danas smo u KC Evergreen očeli da se bavimo Međunarodnom klasifikacijom bolesti u okviru F skale. S obzirom na učestalost, predstavljanje dijagnoza, simptomatologije i psihoterapijskih metoda rada započeli smo sa F40-F48. Danas smo obradili opšti uvod u neurotične, sa stresom povezane somatomorfne poremećaje, kaoCeo tekst >>

Dijagnostikovanje neadekvatnosti pretpostavlja da se utvrde oblasti koje se posmatraju. Kada su te oblasti sistematizovane lakše je analizirati. Mehanizmi psihičke odbrane, koji mogu biti adekvatni ilineadekvatni (nikako “dobri” i “loši”) Mehanizmi pishičke adaptacije, Percepcija (opažanje) realnosti, koja može biti unutrašnja i psoljašnja, Kontrola granica, SintetskaCeo tekst >>

Iskustveni model stresa tema je o kojoj se može nadugačko i naširoko razgovarati, ali najvažnije je to što: u životu je stres (napetost) normalna pojava, stres može biti ubica (akutni preplavljujući i naročito hronični), kroz stres učimo, iskustvo = događaj + osećanje ako događaju oduzmemoCeo tekst >>

Kako ćemo odgvoriti na pitanje: “Da li poznajete sebe?” zavisi od toga šta pod time podrazumevate. Subjekte i objekte valorizujemo po osobinama, pa se postavlja pitanje da li ih kod sebe prepoznajemo. Ukoliko otkrijemo da u imenovanju osobina ne možemo doći ni do desete, dogodićeCeo tekst >>

Čak ni odgovor: “Gotovo ni malo”, koji se čuje nakon pitanja: “Koliko poznajete sebe?”, nije dovoljan da bi objasnio dalekosežnost posledica, barem u ovom životu. Pojedine osobe imaju želju, pa i potrebu, da “rade na sebi”, što je odlično. Jer, nema važnijeg posla nego “raditiCeo tekst >>