Radionica ,,Želim promenu“

Čovek je biće navika. Kako u svakodnevici možemo prepoznati navike kojima se povinujemo u ishrani, oblačenju,načinima…

April, 22. i 23.

Intenzivni psihoterapijski vikend doneo nam je radove na prepoznavanju elemenata ciklusa iskustva. Razvoj je permanentna funkcija u…

Mehanizmi psihičke odbrane – prvi deo

Definisanje pojma U radionici koju smo organizovali dva puta u Emoracio edukativnom centru sa ukupno petnaest…

Mehanizmi psihičke odbrane – drugi deo

Samoregulišući princip Da bismo potpunije razumeli mehanizme odbrane pre svega smo se bavili organizmičkom samoregulacijom. Kako…

Mehanizmi psihičke odbrane – treći deo

Desenzitizacija Desenzitizacija je jedan od mehanizama odbrane koji se može objasniti kao minimiziranje telesnih senzacija, odnosno…

April, 8. i 9.

Radionica “Mehanizmi psihičke odbrane” za 2. grupu održana je 8. i 9. aprila. Upoznavanje sa šablonima, ili…

EMORACIO – Prijatelj Vaše duše

Sve teži ravnoteži. “Prostor” između dve ravnoteže nazvali smo “razvoj”. Razvoj se dešava u “sada i…

April, 1. i 2.

Radionica “Mehanizmi psihičke odbrane” održana je 1. i 2. aprila. Jedna od najvažnijih tema za sve…

Depresija i psihoterapija

Tekst objavljen u Vrnjačkim novinama za mart 2017. godine Terapija (starogrčki θεραπεία therapeia, opsluživanje, negovanj, dvorenje, lečenje) je, po Vujakliji,…

EMORACIO – Prijatelj Vaše duše

Većina ljudi će prepoznati fotografiju, globus ili kartu planete Zemlje. Čime je vide, znaće o čemu…