Dobar sebi – nastavak

Dobar sebi

Biti “dobar sebi” se ne podrazumeva! Bez obzira što se podrazumevajućim čini, “biti dobar sebi” ima…

Ciklus sazrevanja

U organizaciji Biljane Vučković i udruženja žena Una iz Ćićevca u petak 30. novembra održao sam…

Očekivanja i tako to

Očekivanja su jedan od bitnih uzroka napetosti, psihičke neravnoteže, nezadovoljstva i sličnih stanja i osećanja. Često…

Zločin “dobre namere”

Da li ste i Vi uradili nešto glupo iz “dobre namere”? Dobru nameru je imao Spartak…

Emoracio bilten

Ana Milošević, Maja Jovanović i Petar Jeknić pripremili su nekoliko tekstova u okviru prvog Emoracio biltena.…

Emocije i stres

U Ćićevcu sam, u organizaciji udruženja “Una” održao dva predavanja. Prvo o strukturi psihe (26. jula),…

Likovna kolonija “Duša u slici”

Verovatno ćemo se složiti sa tvrdnjom da mi gradimo vlastitu sadašnjost. Da li gradimo? Šta preduzimamo…

Razvojne krize

Razvojne krize predstavljaju vremenski period u kojem stara uloga biva zamenjena novom. Što je uloga važnija,…

Čemu sve ovo?

Boriš se, radiš, stičeš znanja i veštine, materijalne i lične resurse, i na kraju opet umreš.…