Što je za planetu Zemlju kora, to je svest za psihu. Ne znamo mnogo o onome što je ispod Zemljine kore, kao što malo znamo o onome što je u nesvesnom. Ovo je samo uvodno predavanje na ovu temu.Ceo tekst >>

Biti “dobar sebi” se ne podrazumeva! Bez obzira što se podrazumevajućim čini, “biti dobar sebi” ima u sebi deo koji nije jednostavan za primenu a odnosi se na korisnost. Evo kratkog objašnjenja.Ceo tekst >>