Biti “dobar sebi” se ne podrazumeva! Bez obzira što se podrazumevajućim čini, “biti dobar sebi” ima u sebi deo koji nije jednostavan za primenu a odnosi se na korisnost. Evo kratkog objašnjenja.Ceo tekst >>

„Adolescencija i njene posledice“ radni je naslov serije predavanja sa kojima ću početi 4. maja. Ovaj put predavanja će uživo biti prenošena na Psihoterapera Youtube kanalu, a deo su programa “Roditeljstvo u 21. veku” kojeg će realizovati ukupno osam predavača različitih struka. Kada je rečCeo tekst >>

Šta su resursi? Zašto je od esencijalne važnosti osvestiti lične resurse? Verujem d aovaj život nije sve, da se život nastavlja na neki način i da je zapravo ovaj život nešto što nas kvalifikuje za dalje. Tome nas uče religije. Ali, na osnovu čega ćuCeo tekst >>