8. radionica – Novi okvir

Zašto  bi ova radionica mogla biti interesantna za Vas?  Ukoliko želite da promenite način razmišljanja  ili  svoj fokus, ali Vam ne ide ….Potreban Vam je podsticaj, promena i  drugačija perspektiva. Uglavnom primećujete prepreke a ne mogućnosti? Ako su Vaši odgovori potvrdni, ova radionica bi Vas mogla zanimati. Šta možete da očekujete od radionice? Radionica je posvećena otkrivanju novih konteksta i značenja događaja, ljudi, ličnih ili tuđih osobina, uverenja, situacija, perspektiva. Uz novootkrivene kontekste i značenja , dolazi do promene fokusa, reakcija , samim tim do promene ponašanja  i boljih rezultata. Stečena znanja su primenljiva u svakodnevnom životu. Na radionici ćete se upoznati sa tehnikom/alatom , ali dalja primena i konačni ishod su  na Vama. Trajanje radionice : 3 časa Korak dalje? Možete nastaviti sa čitanjem, možete se prijaviti na neku  od ponuđenih radionica, možete popuniti upitnik o zainteresovanosti za naše programe  klikom na link ili jednostavno možete sve ostaviti po starom. Važno je znati da uvek imamo izbor.
1. radionica – Komunikacija 2. radionica – Ciljevi 3. radionica – Ciljevi 2 4. radionica – Ciljevi 3 5. radionica – Šta nas pokreće i motiviše 6. radionica – Strategija kreativnosti 7. radionica – Želim promenu 8. radionica – Novi okvir