4. radionica – CILJEVI (3)


Zašto bi ova radionica mogla biti interesantna za Vas?  

Razmišljate o važnim ciljevima ali još uvek niste krenuli u akciju. Pitate se da li imate dovoljno sposobnosti i hrabrosti za njih ovu realizaciju. Želite da budete spremni i sagledate što jasnije korake koje treba preduzeti.

Ili ste se verovatno, bar nekada, zapitali kako je nekim osobama lako da realizuju svoje ciljeve. Šta to oni imaju a Vi nemate?

Šta možete da očekujete od radionice?

Rad na cilju primenom tehnike kojom ćete osvestiti vrednosti, strategije, sposobnosti i potrebna uverenja kako biste postigli željeni cilj. Sagledaćete bitne segmente rada na cilju kao što su okruženje, ponašanje, identitet. Radionica pruža mogućnost sagledavanja cilja kroz više nivoa.

Na radionici ćete se upoznati sa tehnikom, ali dalja primena i konačni ishod su na Vama.

Trajanje radionice: 3 časa

Korak dalje?

Možete nastaviti sa čitanjem, možete se prijaviti na neku od ponuđenih radionica, možete popuniti upitnik o zainteresovanosti za naše programe klikom na link ili jednostavno možete sve ostaviti po starom.

Važno je znati da uvek imamo izbor.