3. radionica – CILJEVI (2)


Zašto  bi ova radionica mogla biti interesantna za Vas?  

Ukoliko razmišljate o važnim, dugoročnim ciljevima a još uvek nemate jasnu sliku svog cilja.

Šta možete da očekujete od radionice?   

Upoznavanje sa jednom od tehnika programiranja ciljeva. Polaznik radionice će biti u mogućnosti da ostvari uvid u svoj cilj i otkrije potencijalne izazove i poteškoće. Takođe, biće u mogućnosti da prepozna potrebne resurse i integriše ključne tačke na putu ostvarenja svog cilja.

Na radionici ćete se upoznati sa tehnikom, ali dalja primena i konačni ishod su  na Vama.

Trajanje radionice: 3 časa

Korak dalje?

Možete nastaviti sa čitanjem, možete se prijaviti na neku  od ponuđenih radionica, možete popuniti upitnik o zainteresovanosti za naše programe  klikom na link ili jednostavno možete sve ostaviti po starom.

Važno je znati da uvek imamo izbor.