Maj, 20. i 21.

Radionica u kojoj smo prepoznavali “unutrašnje dete” i “unutrašnjeg roditelja”. Jer, kada u sebi prepoznam dete,…