Maj, 27. i 28.

Početak “rada na sebi” smestili smo tamo gde jednino može – u razumevanje strukture psihe. Ne…

Maj, 20. i 21.

Radionica u kojoj smo prepoznavali “unutrašnje dete” i “unutrašnjeg roditelja”. Jer, kada u sebi prepoznam dete,…

Radionica ,, Motivacija“ 1. deo

Prema osnovnom komunikacionom modelu NLP-a, metaprogrami su u najvećoj meri nesvesni filteri zapažanja. Oni opisuju naše…

Radionica ,, Intrapersonalna komunikacija“

Radionica ,,Intrapersonalna komunikacija“  je posvećena otkrivanju različitosti u načinu mišljenja i načina na koje doživljavamo i…

Maj, 7.

Tema Emocije koju smo obradili na radionici 7. maja motiviše na različite načine. Ljudi imaju velika…

Maj, 7.

Veoma uspešna radionica na temu “Emocije”. Izabrali smo interaktivni pristup sa prepoznavanjem senzacije na osnovu jednostavnog…

EMORACIO – Prijatelj Vaše duše

Kada mi iz EMORACIO tima pričamo o ravnoteži, pre svega mislimo na balans emotivnog i racionalnog…