Mehanizmi psihičke odbrane – prvi deo

Definisanje pojma U radionici koju smo organizovali dva puta u Emoracio edukativnom centru sa ukupno petnaest…

Mehanizmi psihičke odbrane – drugi deo

Samoregulišući princip Da bismo potpunije razumeli mehanizme odbrane pre svega smo se bavili organizmičkom samoregulacijom. Kako…

Mehanizmi psihičke odbrane – treći deo

Desenzitizacija Desenzitizacija je jedan od mehanizama odbrane koji se može objasniti kao minimiziranje telesnih senzacija, odnosno…