Zašto  bi ova radionica mogla da bude interesantna za Vas?  

Dobre komunikacijske veštine su jedna od najcenjenijih “mekih” veština današnjice. Ukoliko želite da unapredite svoje komunikacijske veštine i prepoznajete njenu važnost, onda je ova radionica za Vas.

Šta možete da očekujete od radionice?   

Na radionici obrađujemo sledeće sadržaje: uloga i značaj reprezentativnih sistema u komunikaciji (kako čula utiču na proces komunikacije), lična mapa sveta i njen uticaj na komunikaciju, zašto je važno uskladiti se sa sagovornikom i šta to znači, kako povesti razgovor u željenom smeru, interpretacija, neverbalna komunikacija i druge teme.

Na radionici ćete se upoznati sa tehnikom/alatom, ali dalja primena i konačni ishod su na Vama.

Trajanje radionice: 3 časa

Korak dalje?

Možete  nastaviti  sa čitanjem, možete se prijaviti na neku od ponuđenih radionica, možete popuniti upitnik o zainteresovanosti za naše programe klikom na link, ili jednostavno možete sve ostaviti po starom.

Važno je znati da uvek imamo izbor.

,,Reakcija sagovornika daje smisao komunikaciji”. Nekada imate sagovornika a nekada ste Vi nečiji sagovornik. Mislite o tome.

2. radionica – Ciljevi

3. radionica – Ciljevi 2

4. radionica – Ciljevi 3

5. radionica – Šta nas pokreće i motiviše

6. radionica – Strategija kreativnosti

7. radionica – Želim promenu

8. radionica – Novi okvir