Maj, 18.

Po prvi put u Kuturnom centru u Kruševcu održana je interaktivna radionica pod nazivom “Struktura psihe” kojom je započet niz psihološko-psihoterapijskih radionica iz serijala “Početak klupka”. Razgovor o ovoj temi trajao je sat i po nakon čega su prisutni postavljali pitanja. Organizator ove radionice, kao i svih budućih, je Kulturni centar ispred kojeg je na … Continue reading Maj, 18.