Kratak tekst o predavanju pričitajte na http://emoracio.edu.rs/2018/07/04/jul-4/