Tribina

Tribina kao najava serije predavanja i radionica u Emoracio centru

U sadadnji sa Narodnom bibliotekom Stefan Prvovenčani, Emoracio tim održaće tribinu pod nazivom “Kako biti uspešan roditelj u 21. veku?” Kao što vidite, na kraju ovog naslova je upitnik, ne tačka, što hoće reći da će osam stručnjaka u oblastima koje rade pokušati zajedno sa roditeljima i zainteresovanom decom da daju odgovore na pitanja kojaRead More

Depresija, par reči

Ukoliko svaki 20-ti stanovnik Srbije boluje od depresije, mada je prisutna tendencija povećanja broja obolelih od ove bolesti, to praktično znači da dolazimo na ivicu smisla trenutnog načina postojanja psihološke i psihoterapijske podrške. Do ove tačke stigosmo zahvaljujući sporoj korekciji odnosa prema sopstvenom zdravlju ili, kako bi Jalom rekao, parafraziraću, “sve se u prirodi lomiRead More

Radionica ,,Komunikacija – put do skladnog odnosa“

Radionica je posvećena pitanju šta je to što možemo sami da uradimo da bismo poboljšali svoje odnose sa drugima. Neretko očekujemo od drugih da usklade svoju komunikaciju prema nama i da se prilagode našimvrednostima. U NLP-u se mnogo govori o ličnoj odgovornosti u procesima promene . Reakcija sagovornika daje značenje komunikaciji je princip kojim smoRead More

Roditeljstvo za 21. vek

Kada se na jednom mestu nađu učitelji, vaspitači, psiholozi, umetnica, rekonektičarka, psihoterapeut, koji su ujedno i roditelji, onda to garantuje zanimljiv sadržaj predavanja i radionica koje će organizovati. Osnovni glagol možda je “biti” ili “to be”, ali iz naše perspektive odmah iznad samog postojanja je “to do” ili “raditi”. Ovo je naš način da pokažemoRead More

Lični resursi i stadijumi psihičkog razvoja, Čačak

Šta su “lični resursi”? Postoji li među njima hijerarhija, veza, logika nastanka? I šta će nam uopšte znanje o ličnim resursima kada oko nas živi toliki narod koji se time nikada nije bavio! Pa opet žive! I dokle više da se lomi glava oko nekih novotarija i silnih znanja koja ničemu ne koriste? Ako iRead More

Jagodina – radionice i individualna psihoterapija

Od marta 2019. u Jagodini će biti organizovana serija dvosatnih predavanja i interaktivnih psihološko-psihoterapijskih radionica iz serijala “Početak klupka”. Teme će biti obrađivane jednom mesečno, a to su: Struktura psihe i depresija Nesvesno i anksioznost Nagoni i paničn napadi Stadijumi psihičkog razvoja i razvojne krize, i Resursi i poremećaji ličnosti. Organizator predavanja je Crveni krstRead More

Kragujevac – najava radionica

Poštovani kragujevčani, od februara 2019. započećemo sa psihološkim interaktivnim radionicama u vašem gradu. Reč je o jednoiposatnim (do dvosatnim) radionicama koje realizujemo jednom mesečno tokom pet meseci. Na ovim radionicama saznaćete više o: Strukturi psihe i depresiji Nesvesnom i anksioznosti Nagonima i paničnim napadima Stadijumima psihičkog razvoja i razvojnim krizama, i Resursima i poremećajima ličnosti.Read More

Predavanje o depresiji

Depresija je česta, ne uvek tako lako prepoznatljiva, teška bolest koja je ozbiljno shvaćena tek kada je kvalitet života uništen. Samim tim, izlazak iz velike depresivne epizode niti je lak, niti je kratak. O depresiji se govori, uči, depresija se ne podcenjuje, naročito ukoliko postoje ozbiljni razlozi za strah od njenog širenja na osnovu kolektivneRead More