Jun, 5.

Dijagnostikovanje neadekvatnosti pretpostavlja da se utvrde oblasti koje se posmatraju. Kada su te oblasti sistematizovane lakše je analizirati. Mehanizmi psihičke odbrane, koji mogu biti adekvatni ilineadekvatni (nikako “dobri” i “loši”) Mehanizmi pishičke adaptacije, Percepcija (opažanje) realnosti, koja može biti unutrašnja i psoljašnja, Kontrola granica, Sintetska funkcija (sposobnost) Ega, Jačina Ega, Super-Ego Iz ovih celina (iliCeo tekst

Maj, 23.

Iskustveni model stresa tema je o kojoj se može nadugačko i naširoko razgovarati, ali najvažnije je to što: u životu je stres (napetost) normalna pojava, stres može biti ubica (akutni preplavljujući i naročito hronični), kroz stres učimo, iskustvo = događaj + osećanje ako događaju oduzmemo osećanje, tada neće biti ni iskustva već će se životCeo tekst

Maj, 14.

Kako ćemo odgvoriti na pitanje: “Da li poznajete sebe?” zavisi od toga šta pod time podrazumevate. Subjekte i objekte valorizujemo po osobinama, pa se postavlja pitanje da li ih kod sebe prepoznajemo. Ukoliko otkrijemo da u imenovanju osobina ne možemo doći ni do desete, dogodiće se isto što i kod većine ljudi – nismo seCeo tekst

Maj, 9.

Čak ni odgovor: “Gotovo ni malo”, koji se čuje nakon pitanja: “Koliko poznajete sebe?”, nije dovoljan da bi objasnio dalekosežnost posledica, barem u ovom životu. Pojedine osobe imaju želju, pa i potrebu, da “rade na sebi”, što je odlično. Jer, nema važnijeg posla nego “raditi na sebi”. Ali ae u ovoj složenici, izreci, ili kakoCeo tekst