Evropski kongres psihoterapeuta

23. kongres Evropske asocijacije za psihoterapiju pod nazivom „Razum i osećajnost u psihoterapiji“ ove godine održan je u Beogradu. Bila je ovo prilika da se sretnu psihoterapeuti iz različitih pravaca, da razmene utiske i prošire vidike. Organizatori Kongresa bili u Evropska asocijacija psihoterapeuta (EAP) i Savez psihoterapeuta Srbije. Kongres je dao neke odgovore na pitanjaRead More

Oktobar, 4.

Na poziv Unije organizacija osoba sa invaliditetom održao sam predavanje o strahu. Na početku sam, poštujući temu, njen obim, značaj za ljudsku vrstu i istoriju, rekao da nemam intelektualnih ni verbalnih sposobnosti da u 45-minutno predavanje smestim sve što bi bilo važno reći, ali da ću se potruditi da objasnim ono što strah znači izRead More

Septembar, 1.

U organizaciji Međunarodne policijske asocijacije (IPA), sekcija Srbija, regija Kruševac (https://m.facebook.com/regijakrusevac,т Stevana Sinđelića 1, Kruševac0, 037 427459 https://g.co/kgs/6vTuFy) u Ribarskoj Banji kod Kruševca održan je seminar na temu “Stres u policiji” kojem su, osim domaćina, prisustvovali policijski službenici iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Bugarske. Seminar je upriličen u okviru razmene koju policijskeRead More

Avgust, 29.

Neuroticizam treba posmatrati u kontekstu: mehanizama psihičke odbrane, mehanizama adaptacije, sintetske funkcije Ega, percepcijom realnosti, kontrolom Ego granica snagom Ega super Egom Svaka od tačaka imaće poseban značaj u dijagnostikovanju neuroze. U korenu svake neuroze nalazi se neadekvatan mehanizam odbrane, potiskivanje. Potiskivanje je “otac” svih mehanizama psihičke odbrane koji su adekvatni, i tada se EgoRead More

Avgust, 17.

Može se učiniti nepravednim ali je istinito da na tri ključne faze psihičkog razvoja, koje se dešavaju do oko sedme godine, nikako ne možemo uticati. Često se simptomi, koji se pojave kasnije, ne mogu povezati sa dešavanjima iz ranog detinjstva, odnosom roditelja, traumama bolesti ili smrti, ili na drugi način opterećenim emotivnim statusom majke, aRead More

Jul, 18.

Večeras smo u Kulturnom centru Evergrin pričali o paničnim i anksioznim napadima, tj o F41.0 i F41.1 Koren priče o ovim poremećajima je u strahu, iracionalnom strahu koji se u slučaju anksioznosti naziva “slobodno-lebdeći strah”. Kod ovih poremećaja ispoljavanje anksioznosti, iliti teskobe, zebnje, glavni je simptom, a njena pojava nije ograniena na neku posebnu situaciju.Read More

Jul, 13.

U petak 13. jula u saradnji sa Kulturnim centrom Kruševac održao sam predavanje o emocijama. Večita tema. Ne bih da prepričavam ono što je tamo rečeno, o tome će možda neko od posetilaca hteti da kaže koju reč ako ostavi komentar, ali bih na ovom mestu progovorio o nesvesnom, a veoma visokom svakodnevnom nivu odbijanjaRead More

Jul, 4.

Od danas smo u KC Evergreen očeli da se bavimo Međunarodnom klasifikacijom bolesti u okviru F skale. S obzirom na učestalost, predstavljanje dijagnoza, simptomatologije i psihoterapijskih metoda rada započeli smo sa F40-F48. Danas smo obradili opšti uvod u neurotične, sa stresom povezane somatomorfne poremećaje, kao i fobične anksiozne poremećaje (agorafobiju F40.0, i socijalne fobije F40.1).Read More

Jun, 5.

Dijagnostikovanje neadekvatnosti pretpostavlja da se utvrde oblasti koje se posmatraju. Kada su te oblasti sistematizovane lakše je analizirati. Mehanizmi psihičke odbrane, koji mogu biti adekvatni ilineadekvatni (nikako “dobri” i “loši”) Mehanizmi pishičke adaptacije, Percepcija (opažanje) realnosti, koja može biti unutrašnja i psoljašnja, Kontrola granica, Sintetska funkcija (sposobnost) Ega, Jačina Ega, Super-Ego Iz ovih celina (iliRead More

Maj, 23.

Iskustveni model stresa tema je o kojoj se može nadugačko i naširoko razgovarati, ali najvažnije je to što: u životu je stres (napetost) normalna pojava, stres može biti ubica (akutni preplavljujući i naročito hronični), kroz stres učimo, iskustvo = događaj + osećanje ako događaju oduzmemo osećanje, tada neće biti ni iskustva već će se životRead More