Komuniciranje

Tri glupe rečenice

Vitalni nagoni

Struktura psihe

Što je za planetu Zemlju kora, to je svest za psihu. Ne znamo mnogo o onome…

Resursi

Dobar sebi – nastavak

Dobar sebi

Biti “dobar sebi” se ne podrazumeva! Bez obzira što se podrazumevajućim čini, “biti dobar sebi” ima…

Ciklus sazrevanja

U organizaciji Biljane Vučković i udruženja žena Una iz Ćićevca u petak 30. novembra održao sam…

Emocije i stres

U Ćićevcu sam, u organizaciji udruženja “Una” održao dva predavanja. Prvo o strukturi psihe (26. jula),…

Anksioznost u adolescenciji

Večeras 1. juna 2019. pričali smo o anksioznosti u adolescenciji šireći priču na odraslu dob. Između…