Tribina

Tribina kao najava serije predavanja i radionica u Emoracio centru

U sadadnji sa Narodnom bibliotekom Stefan Prvovenčani, Emoracio tim održaće tribinu pod nazivom “Kako biti uspešan roditelj u 21. veku?” Kao što vidite, na kraju ovog naslova je upitnik, ne tačka, što hoće reći da će osam stručnjaka u oblastima koje rade pokušati zajedno sa roditeljima i zainteresovanom decom da daju odgovore na pitanja kojaRead More

Stadijumi razvoja uloga

U nekom od ranijih tekstova pričali smo o stadijumima razvoja psihe po modelu Erika Eriksona. Podsećanja radi reč je o osam stadijuma koji su neravnomerno raspoređeni tokom života: prva tri završavaju se do polaska u školu, dakle negde do kraja šeste godine, četvrti traje do početka puberteta, od 12. sledi adolescencija koja se kroz četiriRead More

Psihičke granice

I ovaj put sam, zahvaljujući organizaciji Katarine Rilaković, u salonu lepote Bling bling u Kruševcu, Trg Kosturnica 36/13, rekao par reči o psihološkim temama sa primerima iz psihoterapijske prakse. Večeras smo pričali o psihološkim granicama. Ovo je tema o kojoj se može govoriti na više načina i svaki će biti nedovoljan da objasni njen značaj.Read More

Depresija, par reči

Ukoliko svaki 20-ti stanovnik Srbije boluje od depresije, mada je prisutna tendencija povećanja broja obolelih od ove bolesti, to praktično znači da dolazimo na ivicu smisla trenutnog načina postojanja psihološke i psihoterapijske podrške. Do ove tačke stigosmo zahvaljujući sporoj korekciji odnosa prema sopstvenom zdravlju ili, kako bi Jalom rekao, parafraziraću, “sve se u prirodi lomiRead More

Radionica ,,Komunikacija – put do skladnog odnosa“

Radionica je posvećena pitanju šta je to što možemo sami da uradimo da bismo poboljšali svoje odnose sa drugima. Neretko očekujemo od drugih da usklade svoju komunikaciju prema nama i da se prilagode našimvrednostima. U NLP-u se mnogo govori o ličnoj odgovornosti u procesima promene . Reakcija sagovornika daje značenje komunikaciji je princip kojim smoRead More

Lični resursi i stadijumi razvoja psihe – Vrnjačka Banja

Za razliku od predavanja koje sam 2. marta održao u Jagodini, u Vrnjačkoj Banji sam prezentovao stadijume kao kontinuirani sadržaj života koji se odnosi na uloge. Naime, Erikson je izvorno objavio razmišljanje o stadijumima razvoja psihe koje počinje rođenjem a završava smrću opisujući karakteristike svake od razvojne faze kroz razvojne zadatke, psiho-socijalne vrline koje nastaju,Read More

Stadijumi razvoja psihe

Ovo je jedna od onih tema koje zovemo “centralnim”. Jer, kada se uzme u obzir da razvoj psihe ima kontinuitet, da je svaka naredna faza tj. stadijum važniji od prethodnog a da “konac delo krasi”, i da nepoznanice zadovoljstva vlastitim životom dolaze na kraju, onda je ovo zasigurno epicentralna tema za psihološke radionice i predavanja.Read More

Roditeljstvo za 21. vek

Kada se na jednom mestu nađu učitelji, vaspitači, psiholozi, umetnica, rekonektičarka, psihoterapeut, koji su ujedno i roditelji, onda to garantuje zanimljiv sadržaj predavanja i radionica koje će organizovati. Osnovni glagol možda je “biti” ili “to be”, ali iz naše perspektive odmah iznad samog postojanja je “to do” ili “raditi”. Ovo je naš način da pokažemoRead More