Radionica ,, Intrapersonalna komunikacija“

Radionica ,,Intrapersonalna komunikacija“  je posvećena otkrivanju različitosti u načinu mišljenja i načina na koje doživljavamo i posmatramo svet oko sebe. Način na koji  posmatramo svet utiče na naše veštine komunikacije i razumevanje komunikacijskih ,,modela“ naših sagovornika. Sve što čujemo i vidimo  pri susretu sa nekom osobom prolazi kroz  postojeće filtere koji su stvoreni  tokom našegRead More

Maj, 7.

Tema Emocije koju smo obradili na radionici 7. maja motiviše na različite načine. Ljudi imaju velika očekivanja kada je ova tema u pitanju. Privlačna je i izaziva. Ljudi su svesni koliko su emocije važne u svakodnevnom životu i koliko su prisutne u međuljudskim odnosima, a sa druge strane koliko je teško regulisati ih, i bitiRead More

Maj, 7.

Veoma uspešna radionica na temu “Emocije”. Izabrali smo interaktivni pristup sa prepoznavanjem senzacije na osnovu jednostavnog stimulusa – kolaža fotografija. Prepoznavanjem u telu, davanjem oblika senzaciji i bavljenje njim, uspevamo da smanjimo pritisak koji emocije mogu proizvesti. Zapravo, bavili smo se prepoznavanjem načina priznavanja i prihvatanja emocija, kao i prepoznavanja vlastitih mehanizama. Sledeći susret zakazanRead More

April, 30

EMORACIO Edukativni centar predstavlja novi sadržaj!!! Reč je o Sistemskim konstelacijama (“Order of love”) koji se naziva i “Porodične konstelacije” ili, doslovno prevedeno, “Poredak ljubavi”. Ove radionice vodi Marija Tričković iz Niša. Porodične konstelacije biće na programu jednom u mesec do dva, a sledeći susret zakazali smo za 3. i 4. jun 2017, sa početkomRead More

Radionica ,,Želim promenu“

Čovek je biće navika. Kako u svakodnevici možemo prepoznati navike kojima se povinujemo u ishrani, oblačenju,načinima na koje obavljamo određene radnje ili dnevne rituale, tako postoje navike i programi za koje možemo sa sigurnošću tvrditi da upravljaju našim ponašanjem.Naše nesvesno je ko zna kad uspostavilo mehanizme koji su doveli do stvaranja navika i programa kojiRead More

April, 22. i 23.

Intenzivni psihoterapijski vikend doneo nam je radove na prepoznavanju elemenata ciklusa iskustva. Razvoj je permanentna funkcija u uslovima integracije stečenog iskustva. Zbog toga rad na ovoj temi počinjemo od razumevanja “aktivnog”, “neaktivnog” i “pasivnog” življenja. Druga stepenica može se nazvati “lista prioriteta” ili “Bios”. Ko i šta je na Vašoj listi prioriteta? Ima li vas naRead More

Mehanizmi psihičke odbrane – prvi deo

Definisanje pojma U radionici koju smo organizovali dva puta u Emoracio edukativnom centru sa ukupno petnaest osoba bavili smo se mehanizmima psihičke odbrane. Cilj nam je bio da kod ljudi osvestimo najčešće načine na koji se oni adaptiraju odnosno brane u svojim različitim životnim borbama. Svaka životna borba postavlja pred nas izazov za način suočavanja.Read More

Mehanizmi psihičke odbrane – drugi deo

Samoregulišući princip Da bismo potpunije razumeli mehanizme odbrane pre svega smo se bavili organizmičkom samoregulacijom. Kako funkcioniše ovaj samo-organizujući princip? Važno je razumeti da princip samoregulacije funkcioniše nezavisno do nas samih. U svojoj osnovi on ima zakonitost da teži ka tome da stvari u polju i u osobi budu u ravnoteži ili homeostazi.  Možemo gaRead More

Mehanizmi psihičke odbrane – treći deo

Desenzitizacija Desenzitizacija je jedan od mehanizama odbrane koji se može objasniti kao minimiziranje telesnih senzacija, odnosno kao neosećanje u telu. Organizam izbegava da oseti sebe ili svoju sredinu. Može se zamisliti kao telo koje je anestezirano i ništa ne oseća. Ono što je u telu kao da je oslabljeno, neuvaženo ili zanemareno kao nešto štoRead More

April, 8. i 9.

Radionica “Mehanizmi psihičke odbrane” za 2. grupu održana je 8. i 9. aprila. Upoznavanje sa šablonima, ili nesvesnim mehanizmima psihološke odbrane / adaptacije jedna od najvažnijih tema za sve koji zaista žele da rade na sebi. Mehanizmi su nesvesne funkcije koje su u vezi sa samo-organizujućim principom. Samo-organizujući princip je funkcija polja, a ne neka stvar kojaRead More