Jun, 17.

  U Čačku smo danas imali prvu psihološku radionicu iz serijala “Početak klupka” pod nazivom “Struktura psihe”. O ovoj radionici toliko smo pričali u drugim gradovima, ali prvi put u Čačku, što je izazov samo po sebi. S obzirom na ponudu znanja na Internetu, rad na sebi koji Emoracio nudi podrazumeva upozavanje sa onim naRead More

Jun, 15.

Zahvaljujući ljubaznosti Kulturnog centra Kruševac i Jelene Đorđević održao sam drugu psihološku radionicu. Tema je bila “Nesvesno” a uže smo govorili o nagonima. Tema je privukla dvadesetak osoba različite starosti i predznanja kojima je psihološka znatiželja zajednička karakteristika. Predavanje je trajalo oko sat i po, sledeće će biti održano sredinom jula, a tema će bitiRead More