Lični resursi i stadijumi razvoja psihe – Vrnjačka Banja

Potrebno vreme za tekst:4 minutas, 33 Seconds
dav

Za razliku od predavanja koje sam 2. marta održao u Jagodini, u Vrnjačkoj Banji sam prezentovao stadijume kao kontinuirani sadržaj života koji se odnosi na uloge. Naime, Erikson je izvorno objavio razmišljanje o stadijumima razvoja psihe koje počinje rođenjem a završava smrću opisujući karakteristike svake od razvojne faze kroz razvojne zadatke, psiho-socijalne vrline koje nastaju, maladaptacije i tome slično, i to za svaku fazu tokom godina života.

Ono što sam primetio, i na ovom predavanju po prvi put rekao, predstavlja primenu Eriksonove teorije ali ne kroz život, od rođenja do smrti, već primenjeno na uloge koje nastaju tokom života. Zašto se neko u iskusnim godinama nekada oseća kao da nema iskustva, i u kojim je to situacijama? Iako je moguće da se to dogodi i zbog rutinskog življenja i neprimenjivanja vlastitog iskustva, kao i zbog nepostojanja sintetske funkcije Ega, ili pod neadekvatnim uticajem mehanizama psihičke odbrane i adaptacije, kao i zbog neadekvatne percepcije realiteta i držanja granica, nekada će se to dogoditi zbog nove uloge kojoj je potrebno vreme. Nekada ipak nemamo iskustva (osim u situacijama kada vlastito iskustvo potiskujemo a to govori o potrebi povezivanja sa vlastitim resursima).

Dakle, ako sam započeo posao sa 45 godina, jasno je da ću u prvoj fazi biti u stadijumu poverenja – nepoverenja, kasnije ću graditi autonomiju ili ću osećati stid i sumnju, i tako dalje. Svaka od uloga koju gradim i u kojoj sam moraće da prođe kroz ove stadijume! Ukoliko negde zapnem, kako se iz toga izlazi? Povratkom na prošli/e stadijume i jačanjem pozicije (osobina) koje se razvijaju u tom stadijumu.

Stadijumi i razvoj dešavaju se kroz vreme koje je osnovni resurs svakog pojedinca. Ukoliko osvestim resurse tada ću da ih koristim bolje nego kada ih nisam svestan. A i da ih cenim. Investiranjem vremena stiču se znanja i veštine, a investiranjem znanja i veština stičem materijalne i lične resurse od kojih su iskustvo, samopodrška i samopoštovanje najvažnije. Upravo primena resursa govori o stadijumima jer će sa sazrevanjem njihova primena i svest o njima biti jasnija.

Prvi stadijum (poverenje – nepoverenje)

 • Naziv stadijuma: oralno-motorni
 • Trajanje stadijuma: od rođenja do 1. godine
 • Psihosocijalna kriza: poverenje — nepoverenje
 • Glavno pitanje: Da li je društvo pouzdano ili nije?
 • Razvojni zadatak: društveno vezivanje; razvitak senzornih, perceptivnih i motornih funkcija
 • Psihosocijalne vrline: nada, vera
 • Maladaptacije i maligniteti: senzorna poremećenost (previše poverenja) — povučenost (previše nepoverenja)
 • Značajne veze: sa majkom

Drugi stadijum (autonomija – stid i sumnja)

 • Naziv stadijuma: analno-muskularni
 • Trajanje stadijuma: od 1. do 3. godine
 • Psihosocijalna kriza: autonomija — stid i sumnja
 • Glavno pitanje: Da li mi treba pomoć drugih ili ne?
 • Razvojni zadatak: kretanje; razvoj mašte; razvoj govora; samokontrola
 • Psihosocijalne vrline: snaga volje, odlučnost
 • Maladaptacije i maligniteti: impulsivnost (previše autonomije) — kompulsivnost (previše stida i sumnje)
 • Značajne veze: sa oba roditelja

Treći stadijum (inicijativa – krivica)

 • Naziv stadijuma: genitalno-lokomotorni
 • Trajanje stadijuma: od 3. do 6. godine
 • Psihosocijalna kriza: inicijativa — krivica
 • Glavno pitanje: Koliko sam moralan?
 • Razvojni zadatak: razrešenje Edipovog kompleksa; rani razvoj moralnosti; razvoj samopoštovanja
 • Psihosocijalne vrline: usmerenost ka izvršenju ciljeva, hrabrost
 • Maladaptacije i maligniteti: bezobzirnost (previše inicijative) — inhibiranost (previše krivice)
 • Značajne veze: sa užom porodicom

Četvrti stadijum (marljivost – inferiornost)

 • Naziv stadijuma: latencija
 • Trajanje stadijuma: od 6. do 12. godine
 • Psihosocijalna kriza: marljivost — inferiornost
 • Glavno pitanje: Da li sam dobar u onom što radim?
 • Razvojni zadatak: priajteljstvo; učenje veština; timska igra; samoprocenjivanje
 • Psihosocijalne vrline: kompetentnost
 • Maladaptacije i maligniteti: jednostrana virtuoznost (previše marljivosti) — inertnost (previše inferiornosti)
 • Značajne veze: sa susedstvom i školom

Peti stadijum (identitet – konfuzija identiteta)

 • Naziv stadijuma: adolescencija
 • Trajanje stadijuma: od 12. do 18. godine
 • Psihosocijalna kriza: identitet — konfuzija identiteta
 • Glavno pitanje: Šta je moj cilj u životu?
 • Razvojni zadatak: telesno sazrevanje; emocionalni razvoj; pripadnost vršnjačkim grupam; polni odnosi
 • Psihosocijalne vrline: vernost, lojalnost
 • Maladaptacije i maligniteti: fanatizam — neprihvatanje (prevelika konfuzija identiteta)
 • Značajne veze: sa vršnjacima

Šesti stadijum (bliskost – izolacija)

 • Naziv stadijuma: mlado odraslo doba
 • Trajanje stadijuma: od 18. do 40. godine
 • Psihosocijalna kriza: bliskost — izolacija
 • Razvojni zadatak: stabilne veze; rađanje dece; rad
 • Psihosocijalne vrline: ljubav
 • Maladaptacije i maligniteti: promiskuitetnost (previše bliskosti) — okretanje sebi (previše izolacije)
 • Značajne veze: sa bračnim drugom i prijateljima

Sedmi stadijum (plodotvornost – stagnacija)

 • Naziv stadijuma: srednje odraslo doba
 • Trajanje stadijuma: od 40. do 65. godine
 • Psihosocijalna kriza: plodotvornost — stagnacija
 • Glavno pitanje: Da li ću ikad uraditi nešto korisno?
 • Razvojni zadatak: negovanje emotivne veze ili braka; upravljanje karijerom i domaćinstvom; roditeljstvo
 • Psihosocijalne vrline: briga
 • Maladaptacije i maligniteti: hiperekstenzija (previše plodotvornosti) — odbacivanje
 • Značajne veze: sa ukućanima i saradnicima

Osmi stadijum (integritet – beznadežnost)

 • Naziv stadijuma: zrelo doba
 • Trajanje stadijuma: od 65. godine do smrti
 • Psihosocijalna kriza: integritet — beznadežnost
 • Razvojni zadatak: unapređenje intelektualne snage; usmeravanje energije na nove stvari i radnje; promena ugla gledanja na smrt
 • Psihosocijalne vrline: mudrost, razboritost
 • Maladaptacije i maligniteti: sujeta (previše mudrosti) — duboki očaj (previše beznadežnosti)
 • Značajne veze: sa čovečanstvom (eng. mankind) ili „svojom vrstom“ (eng. “my kind”)

0 0
0
Zadovoljni
0
Nezadovoljni
0
Uzbudjeni
0
Ljuti
0
Iznenadjeni

2 komentara za naslov “Lični resursi i stadijumi razvoja psihe – Vrnjačka Banja

 1. Sta reci za Petra i njegove radionice, a da vec nije receno?!
  Jos jednom bravo Petre i hvala ti za tvoja predavanja i za to sto nas svaki put sve vise priblizavas nama samima. 👏

 2. Petar je na sinocnjem predavanju virtuozno povukao paralelu izmedju faza razvoja psihe u zivotu svake licnosti sa fazama razvoja svake zivotne uloge koju zapocnemo. Pa kao i zivot, svaka uloga ima svoj razvoj i kraj. Iz svake, iako mozda ne uvidjamo, sticemo znanja i vestine kako dalje voditi kvalitetniji zivot. Tako, nista neobicno da se u ma kojoj zivotnoj dobi, osetimo kao nejako dete, nesposobno da se bori sa situacijom. Za ljude koji zele da se bave sobom, cesto je dovoljno zagledati se u sebe i u prosla iskustva, pa pronaci put za nove pocetke. Osvestiti greske i potrebe i ici dalje. Bravo Petre, nista manje nismo ocekivali🤗

Ostavite komentar

Email adresa nece biti objavljena. Obavezna polja oznacena su *

8 + 6 =