Oktobar, 4.

Potrebno vreme za tekst:1 minuta, 55 Seconds

Na poziv Unije organizacija osoba sa invaliditetom održao sam predavanje o strahu. Na početku sam, poštujući temu, njen obim, značaj za ljudsku vrstu i istoriju, rekao da nemam intelektualnih ni verbalnih sposobnosti da u 45-minutno predavanje smestim sve što bi bilo važno reći, ali da ću se potruditi da objasnim ono što strah znači iz ugla moje psihoterapijske prakse.

Fobos je, uz Dimu, bio Aresov sin. Njih dvojica, strah i užas, bili su redovni pratioci Aresovih pohoda. Ovo je značajno zato što se zaista protiv straha ne borimo direktno, ne možemo ga savladati, ali ga možemo opisati, nacrtati, opevati, i na druge načine oslabiti njegovu snagu. A da je snažan, snažan je. Jer, nije slučajno da je strah druga emocija koja se pojavljuje u Svetom Pismu nakon što su Adam i Eva okusili sa drveta poznanja dobra i zla.

Strah se pojavljuje u dva oblika: racionalnom i iracionalnom. Iskustveni strah je racionalni, dok je emocija straha iracionalna. Iskustvo ili doživljaj je od velike važnosti za odnos prema strahu. Ipak, iskustvo nije tako često kako se misli. U stvari, sve je ređe. Razlog treba tražiti u velikom broju događaja koji se ne prožive, tj. ne osete. Iskustvo nikada neće nastati ukoliko se potisne osećanje, tada će ostati u sećanju samo događaji, a to nije iskustvo. Ovo je važno zbog toga što strah drugačije funkcioniše u slučaju postojanja  iskustva.

Opisivanje iracionalnog straha najlakše je kroz primere paničnih napada. Zbog toga je deo večerašnjeg predavanja bio posvećen dijagnozama koje se zasnivaju na strahu, fobijama i slobodno lebdećem strahu, ili anksioznosti, kao i posledicama uništenja Ega u slučajevima depresije. Govorili smo i o samoubistvima. Navodio sam neke detalje rada sa osobama koje su u više navrata pokušale suicid.

I na kraju pričali smo o prijatnostima, o tome da “savršena ljubav izgoni strah”, o osmehu koji se osvesti. Pričali smo o vrednostima koje mogu da se nose sa strahom, kao što je vera, nada i ljubav.

Predavanje je trajalo oko 45 minuta nakon čega su postavljana pitanja.

Fotografije sa predavanja pogledajte na: http://emoracio.edu.rs/oktobar-4/

0 0
0
Zadovoljni
0
Nezadovoljni
0
Uzbudjeni
0
Ljuti
0
Iznenadjeni

Ostavite komentar

Email adresa nece biti objavljena. Obavezna polja oznacena su *

1 × three =