Novembar, 12.

Potrebno vreme za tekst:3 minutas, 37 Seconds

Ponovo smo pričali o nagonima, o “bitnom” i “važnom”, ponovo smo hodali po dnu psihe razumevajući pravo mesto ravnoteže. Jer, kada su nagoni uravnoteženi, tada smo u ravnoteži. Ispod njih su energije, kao i sat koji ih pokreće. Mnogo mislećih i smislenih nivoa ima u nama, nagoni su jedan koji može da liči i na “tehnički”.

Naime, ako su nagoni na dnu psihe, kao što je Frojd tvrdio, onda se postavlja pitanje šta je ispod njih? Struktura psihe nije definitivno naučno utvrđena, verovatno zato što nije u nama poznatoj dimenziji. Jer da jeste mi bi psihu videli. Razlog zbog koje je ne vidimo nije samo u njenoj nematerijalnosti, već je možda u nepojmljivosti koncepta psihe. Ko može tvrditi da ne postoji konac psihe koji sve ljude vodi do istog mesta? Ili da postojeće, u nauci prihvaćene strukture ne predstavljaju samo “vodu do pupka” u hiljadama kilometara dubokom okeanu nesvesnog?

Nagoni jesu “divlja zver” koja se može “vaspitati”, ako je pojam “vaspitati” na bilo koji način primenjiv u vezi sa nagonima. Zrelost ne predstavlja ništa drugo do mogućnost odlaganja nagonskog zadovoljenja. To bi praktično značilo da četiri vitalna nagona (održanja života, nagon hranjenja, seksualni i roditeljski) predstavljaju polje treninga. Trening se pre svega odnosi na izbegavanje trenutne reakcije, da bi kasnije napredovao. Na primer, svaka svađa, bez obzira na razlog, započinje zbog osećaja ugroženosti tj. pod uticajem nagona održanja života. Tu “ugroženost” ne posmatramo isključivo kao fizičku, već i kao psihološku i duhovu zato što je čovek bio-psiho-socijalno biće. U psihoterapijskom radu, u nekoliko slučajeva efikasnim se pokazalo uključivanje racionalnog pitanja “da li me ovo ugrožava?” pre reakcije. Vežbanje postavljanja tog pitanja potrebno je započeti na sitnim, pa i beznačajnim primerima kao što su odnosi između lokalnih političara (osim ako niste angažovani u politici), glas spikera koji vas nervira, ili neki drugi beznačajni razlog koji ima uticaj na vas. Tada postavite pitanje “Da li me ovo ugrožava?” ili “Da li mi ovo treba?” ili tome slično, i pratite kako se osećate. Locirajte mesto u telu u kojem osećate napetost ili olakšanje, koji su obično u predelu stomaka ili grudi. Primetite da li osećate promenu.

Jer, ukoliko ne naučimo da postavimo pitanje, tada će dosta toga biti od “esencijalne važnosti za život”, i ono što jeste, i ono što nije. Ljutićemo se na nepoznatu osobu koja nas je greškom pozvala, dete koje istiskuje pastu za zube sa sredine, supruga koji je stavio dve umesto tri kašičice šećera u kafu, suprugu koja nije oprala baš tu košulju, i tome slično. Postaćemo džvanjkavi i teški kako sebi, tako i sredini. Teško je tada pričati o kvalitetu života. Ako na sve reagujem kao da mi ugrožava život, da li sam pod vlašću prvog jahača apokalipse – onog koji osvaja, iza kojeg dolazi drugi, rat.

Nešto slično je sa nagonom hranjenja tela, duše i duha. Ukoliko je neadekvatan ući ćemo u problem koji ne moramo po svaku cenu osetiti. Kao što osobe obolele od anoreksije svoje telo smatraju lepim iako su kost i koža, kao što pasionirani gledaoci rijaliti TV programa ne vide ništa pogrešno u tome što rade, kao što osobe koje obredno-ritualno praktikuju religiju ne znaju da to nije isto što i vera. Glad je sve veća, a niko je ne oseća. Tako se zove treći jahač apokalipse.

Roditeljski i seksualni nagoni takođe mogu biti ugroženi. Ne samo što je porodica ugrožena, već zbog učestalosti prekida trudnoće. Ako bi broj abortusa i umrlih osoba uporedili sa brojem rođenih, jasno je da četvrti jahač apokalipse uveliko hara. Zove se smrt. U ličnom životu svako odstupanje od roditeljskog i seksualnog nagona tema je za razmišljanje.

Prema tome, poremećaj nagona vodiće do pomeranja u gornjim sliojevima psihe. Zbog toga je preduslov bilo kakvog psihološkog rada na sebi zapravo na upoznavanju sa nagonima.

Par fotografija sa radionice pogledajte na http://emoracio.edu.rs/novembar-12/

0 0
0
Zadovoljni
0
Nezadovoljni
0
Uzbudjeni
0
Ljuti
0
Iznenadjeni

Ostavite komentar

Email adresa nece biti objavljena. Obavezna polja oznacena su *

two × 4 =