EMORACIO Edukativni centar predstavlja novi sadržaj!!!

Reč je o Sistemskim konstelacijama (“Order of love”) koji se naziva i “Porodične konstelacije” ili, doslovno prevedeno, “Poredak ljubavi”. Ove radionice vodi Marija Tričković iz Niša.

Porodične konstelacije biće na programu jednom u mesec do dva, a sledeći susret zakazali smo za 3. i 4. jun 2017, sa početkom od 11 časova.

Prijavite se na emoracio@emoracio.edu.rs

Prvi susret održan je 30. aprila od 11 časova. Prisustvovalo je 12 učesnika a Marija Tričković je u jednosatnom izlaganju predstavila ovaj pravac. Nakon toga urađen je jedan rad koji je ostavio utisak na učesnike. Na kraju susreta usledila je meditacija, i razgovor. Suprotno ustaljenoj praksi, polaznici su se predstavljali na kraju susreta što je dobilo posebnu draž nakon urađenog rada.

“Porodične konstelacije” su fenomenološki metod, koji svojim efikasnim isceliteljskim dejstvom prevazilazi okvire klasičnog terapeutskog rada. To je način isceljivanja koji uključuje kako ono nama nepoznato transpersonalno, tako i unutrašnje duševno područje, isprepleteno s odnosima unutar porodice i šireg društvenog okruženja. Ovaj postupak istovremeno prevazilazi granice ličnog i omogućava uvid u transgeneracijske dinamike i njihovo delovanje na pojedinca.

Više o Bertu Helingeru, osnivaču ove metode, i samim Porodičnim konstelacijama pogledajte ovde.

Ostavite komentar