Mart, 11. i 12. /1

Potrebno vreme za tekst:5 minutas, 22 Seconds
STRUKTURA PSIHE – definisanje pojma

Prvi deo

U psihološkoj radionici pod nazivom „Struktura psihe“ koju smo realizovali dva puta u Emoracio edukativnom centru u Metikošima sa ukupno 27 ljudi, uzrasta od 22 do 63 godine (učesnici radionica su u većini ženskog pola, bila su ukupno tri muškarca), različitog nivoa i profila obrazovanja, istraživali smo šta je to psiha i kako je sve možemo spoznati i razumeti. Bavili smo se sobom povezujući znanja koja imamo iz psihologije kao nauke i veštine koje imamo iz geštalt psihoterapije kao primenjene oblasti. Cilj nam je bio da približimo ljudima značenje pojmova psihe, ida, ega, superega, svesnog i nesvesnog, kognitivnog, racionalnog i voljnog, nagonskog i iskustvenog. Pri tome imali smo nameru da svaki od učesnika definiše ove pojmove kroz lično iskustvo i kroz neposredni doživljaj sopstvenih unutrašnjih telesnih senzacija u ovde i sada. Odnosno, cilj nam je bio da istražujući svoje prethodno iskustvo i uopštavajući ga u trenutnom kontekstu kroz definicije ključnih pojmova svaki učesnik osvesti i spozna samoga sebe. Tehnike koje smo koristili su vrlo jednostavne, počev od prostog pitanja „Kad pomislite na reč psiha, šta Vam prvo padne na pamet?“. Zatim da kroz crtež i boje predstave ono što je trenutno prisutno u doživljaju sebe i sredine ili da kroz vođenu fantaziju na različite teme istraže simbole i slike svog nesvesnog i da im daju značenje.

Jedan od zaključaka do kojih smo došli jeste da je nama nepoznato značenje pojma psiha. Kada pitate ljude da na racionalan način kažu šta je to psiha dobije se puno različitih asocijacija koje povezuju sa ovim pojmom, a da suštinski ne znaju tačno da ga definišu. S druge strane, kada se ljudi povežu sa sobom i pozovu da ono što osećaju i doživljavaju u svom telu u sada i ovde uobliče u crtež, oboje ga i daju naslov crtežu, dobijamo nešto što smo nazvali „Poezija duše kroz crtež“; tada nam se psiha pojavljuje kroz simbole. Drugim rečima, iako nam je teško racionalno da objasnimo i kažemo šta je to tačno psiha, ona se ispoljava i izlazi iz nas kroz druge, kreativne, intuitivne oblike stvaranja i bivstvovanja. U atmosferi podrške i povezanosti sa drugim ljudskim bićima i sa pozivom da pogledamo u sebe i svoj svet u stanju smo da otkrijemo lična znanja o psihi koja počivanju u nama, u našem telu i u našoj intuiciji.

Ako bliže razmotrimo odgovore ljudi na pitanje „Šta je za Vas psiha?“, vidimo da postoje vrlo različita poimanja značenja pojma. Ljudi pod psihom u najvećem broju slučajeva podrazumevaju emocije: emotivni deo ličnosti, osećaj i emocija, emotivni odnosi sa mojim telom, unutrašnja osećanja, strah, osećaj sreće i blagostanja, bol, melting pot, panika. Za ostale psiha je nešto što je nesaznatljivo: tajna, škrinja, ostava, anderground, dubina, komplikovano, konfuzija, deo koji se ne vidi ali se oseća. Ima ljudi koji pod psihom podrazumevaju složaj različitih delova našeg bića, na primer: moj splet osećanja, razmišljanja i iskustva, misli, osećanja i maštanja, osećanja, razmišljanja i iskustva, mentalni sklop, um, podsvest i svest, stanje uma i duha. Duša kao odgovor se ipak pojavio pet puta i pri tome su je definisali i kao ornamenti duše ili kao duša srećnih okolnosti. Tu su i odgovori koji pod psihom podrazumevaju nešto što je uopšteno, iznad svega drugog i obuhvata nas kao na primer: suština, alfa i omega, odatle sve počinje i tu se sve vraća. Ljudi su svesni i toga da je psiha nešto što je unutar nas pa su je definisali kao: unutrašnji ja, unutrašnje stanje duha, saznanje o unutrašnjem biću. Za neke ljude psiha je neko drugo ja, ili pak život sam po sebi (odgovor drvo života se pojavio tri puta). Za određen broj ljudi psiha je organ u našem telu i to mozak i ovaj odgovor se pojavio dva puta. Jedna osoba pod psihom podrazumeva telo, tj. psiha je svaki deo mog tela.

U grčkoj mitologiji Psiha je predstavljena kao izvanredno lepa devojka koja je u ljubavi sa Erosom sa kojim se nakon teških i burnih događaja ipak venčava i postaje besmrtna, pa ne iznenađuje činjenica da najveći broj ljudi ovaj pojam upravo izjednačava sa osećanjima. Reč psiha potiče iz grčkog jezika i znači duša, duh. U psihologiji se psiha definiše na različite načine u zavisnosti od grane psihologije koja je izučava i postoje teškoće u uspostavljanju granica između onoga što duševni život obuhvata i onoga što ne obuhvata. Prvobitno je predmet proučavanja psihologije kao nauke bila svest koja je shvatana kao lični unutrašnji prostor u kome se odigravaju složeni psihički procesi ili stanja. Metafora za svest mogao bi biti ekran na kome se realizuju psihički procesi, npr. mišljenje, osećanje straha ili formiranje neke želje. U geštaltu je razvijen holistički pristup fenomenima svesti koji kaže da je celina više od proste sume delova. Zatim je predmet proučavanja psihologije bilo naše nesvesno kojim se prvobitno bavio Frojd kroz psihoanalizu kao dijagnostičko-terapijsku tehniku u psihijatriji. U to vreme 18. vek, konačno je prihvaćen stav da je lud čovek duševni bolesnik. U tom trenutku medicina nije imala ništa na raspolaganju za lečenje duševne bolesti tako da su kroz razgovor, metodu slobodnih asocijacija i hipnozu dolazili do dubljih slojeva psije, do nesvesnog, i na taj način oslobađali pacijente simptoma. Dalje, predmet psihologije kao nauke jeste i ponašanje čoveka kojim se bavio bihejviorizam koji je svodio čoveka na proste reakcije na stimuluse iz sredine bez zadiranja u mentalističke pojmove. Duševni život se na kraju krajeva, može prikazati kao tri bloka funkcija: kognitivno, emotivno, konativno. Kognicija obuhvata procesa prijema i obrade informacija, odnosno naše misli, konacija pripremu i realizaciju akcija, odnosno ono što radimo, dok su emocije unutrašnji komentari na ova zbivanja.

Sledi nastavak

Autor

Slađana Luković

0 0
0
Zadovoljni
0
Nezadovoljni
0
Uzbudjeni
0
Ljuti
0
Iznenadjeni

4 komentara za naslov “Mart, 11. i 12. /1

  1. Izuzetno interaktivna i sadrzajna radionica. Sjajni predavaci izabrali su zanimljive teme iz oblasti Psihologije i na sto bolji moguci nacin preneli nama i omogucili nam da bolje upoznamo sebe.

  2. Kažu da je tajna uspeha da se obične stvari rade neobično dobro. Vi ste sjajnim partnerskim odnosom i kvalitetnim predavanjem to i dokazali.

  3. Kao neko ko nije imao nikakva predznanja o psihologiji, odusevljena sam jednom radionicom ovakvog tipa.Hvala ovim divnim predavacima koji nam pomazu da naucimo da spoznamo sebe

    1. Toplo preporučujem rad sa članovima EMORACIO tima. Znajući Petra V. Jeknića privatno i poslovno, kao nekog ko je temeljan, sistematičan i istrajan, i što je najvažnije nekog ko sledi i ostvaruje svoje snove, smatram da svako od nas može da ima dobit uključivanjem u rad radionica. Mnogi od nas imaju u životu situacije kada se osećaju beznadežno i kada misle da mogu da sruše metodologiju bilo kog psihoterpeuta. Ali, uz pitanja postavljena na adekvatan način i spremnost da se suočimo sa sobom, ma koliko neprijatno to bilo, uz rad sa ljudima koji su predani svom poslu , možemo da prevaziđemo prepreke i nastavimo dalje. Veliki pozdrav ekipi , uživajte u izazovu vaše sjajne kreacije!

Ostavite komentar

Email adresa nece biti objavljena. Obavezna polja oznacena su *

ten + fifteen =